Csatlakozz hozzánk Facebookon  

Akadémiai szemináriumok az Engame Akadémián

Junior évfolyamunkban fokozottabb figyelmet kap az orientáció, amely során diákjainkank nagy segítséget jelenthet akadémiai szemináriumsorozatunk. Egy-egy kurzus hat alkalomból áll, elvégzésük különféle szakterületek mélyebb megismerését teszi lehetővé.

Az elsajátított ismeretek mindenképpen hasznára válnak a diákoknak: valakiben megerősíti a választását, valakit más, újabb lehetőségek felé terel, ezzel segítve a következő évi továbbtanulási irány kiválasztását. Diákjaink a tanultakat élménybeszámolók és csoportos prezentációk keretében be is mutatják egymásnak, ahol az egyes tudományterületek egymáshoz való viszonya, az interdiszciplinaritás is megmutatkozik.

Az idei tanév második félévében a következő akadémiai szeminráiumok közül választhatnak Junior évfolyamos diákjaink:

akademia 2

Legal Eagles

Az angol büntetőjog, szerződési, gazdasági és polgári jog legalapvetőbb, ugyanakkor a legérdekesebb aspektusaival ismerkedhetnek meg a diákok személyes kutatásokon és igen interaktív tanulási technikákon, saját tapasztalatokon keresztül. Angol jogi esettanulmányok megoldásából sincs hiány a kurzuson, ahol a diákok az ügy megoldása közben fejleszthetik nyilvánosság előtti vita- és beszédkészségüket, valamint érveléstechnikájukat. A szemináriumot Matthew Francis tartja.


akademia 3

Art attack - the social in the arts

Határfeszegetés, határdöntögetés és sok-sok művészet a témája az Art attack szemináriumnak, ahol Rubi Anna a diákokkal arra keresi a választ, hogy mi a művészet, mi a művész szerepe, illetve hogy honnan jön az a bizonyos művészi öntudat? A szeminárium a művészet romantikus felfogásától eltávolodva kritikusabb megközelítésben szolgál gyakorlatias, használható információkkal arról, hogy mi is valójában a kortárs multimédiás művészet, és hogy milyen funkciót tölt be a társadalomban.


akademia 7

Mind and Brain

A szeminárium lényegét és összetettségét maga a tárgya: az emberi agy csodálatos, egyidejűleg bonyolult működése adja. A kurzus során Oláh Kata segítségével a diákok megismerik a különbséget az elme és agy között, az alapvető fogalmakat, a tudományos kísérletezés módszertanát, valamint olyan különleges esettanulmányokat, amikor például a központi idegrendszer sérülése miatt megváltozik az emberi viselkedés. A kurzuson tanultak egyaránt kamatoztathatók a pszichológia, a kognitív és idegtudományok területén.


akademia 5

Contemporary Social Issues

Sürgető társadalmi problémák és lehetséges szakpolitikai megvitatásuk várja azokat az érdeklődő diákokat, akik érdekeltek a társadalomtudományokban. A kurzus főként nyugati nézetek és gyakorlatok feltárására épít, kiegészítve a világ más részein bevett szokásokkal. A kritikus gondolkodás, a vita és a problémák több perspektívából való hozzáállása is fejleszthető a szemináriumon, melyet az Engame Akadémia mentora, György Tamás tart.


akademia 6

Introduction of Debating

A versenyképes vitázás készségének elsajátítását célozza meg a kurzus – mind elméletben, mind gyakorlatban. A szeminárium a nyilvánosság előtti határozott fellépés, a meggyőző érvelés fejlesztése mellett olyan témákat ölel fel, mint a logika, logikai tévedés, érvelés és beszédszerkezet felépítése, nyilvános beszéd és kritikus gondolkodás. A kérdések a klasszikus morális dilemmáktól kezdve egészen az aktuális társadalmi, politikai és nemzetközi kérdésekig terjednek, az órákat Dezsenyi Balázs tartja.


akademia 1

Fashion - Technology and consciousness

Korábbi vendégelőadónk, Dobos Emese azokra a kérdésekre ad választ szemináriumán, hogy milyen hatással vannak a technológiai innovációk a divatiparra, mi a helyzet az intelligens megoldásokkal, az örökséggel, a hagyománnyal, milyen válságot okozott a divat és hogyan lehet átalakítani a globális tendenciákat helyi szinten? A szakmai magyarázatok, kitekintések és titkok mellett szó lesz még többek között a 3D-s nyomtatásról, az e-kereskedelemről, és egy bemutatóterem megtekintésére is sor kerül.


akademia 4

Introduction to Methodology and Philosophy of Science

A filozófia tudományának alapfogalmaival ismerkedhetnek meg a szemináriumon a diákok. Az alapok mellett a kurzus oktatója az olyan területek filozófiai megközelítésére is magyarázatot ad, mint például a fizika, neurológia, gazdaság. Az elmélet mellett a résztvevők saját módszertani kutatásokat is folytathatnak, valamint megismerhetik a témával kapcsolatos kortárs kérdéseket és problémákat.


Cimkék: : junior, program elemei

1122 Budapest
Maros utca 12., 3. emelet

Nyitvatartás: H-P: 12-19 óráig

M: +36 70 622 0273

E: info@engame.hu

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató