Csatlakozz hozzánk Facebookon  

Finn oktatási módszer az Engame Akadémián

Középiskolásoknak szóló programunk második (Sophomore) évfolyamában a finn oktatási rendszerből ismert téma alapú oktatás mentén tanulnak a diákok. Alább elolvashatod, hogyan épül fel ez az oktatási forma, milyen előnyei vannak és miben fejlődnek diákjaink a Sophomore év során.

A "Z generáció" (2000 után születettek) számára a hagyományos oktatás során végbemenő frontális információátadás és a lexikális tudás jelentőségét veszíti, hiszen a mobil eszközök használatával a fiatalok folyamatosan egy kattintásra vannak minden elérhető adattól és információtól. Így az információs forradalom megerősítette az igényt egy új szemléletmód és a kompetenciaalapú oktatás iránt.

program elemei

Az általunk használt téma alapú oktatás során tantárgyak helyett egy általános, hétköznapi jelenséget (pl. sport, étkezés, zene) több szempontból vizsgálunk meg, így a különböző a tudományterületeket nem külön-külön, hanem egymással szoros kapcsolatban kezeljük. A Sophomore év során negyedévenként egy-egy témát járunk körül, minden héten más perspektívából megközelítve azt.

Példa: a 2017/18-as tanévben a Sophomore év egyik negyedévének tematikája az étel és az étkezés. Az órák során foglalkozunk többek között az étkezés különböző kultúrákban betöltött szerepével, az emésztés biológiai folyamatával, az élelmiszeripar piacgazdasági összefüggéseivel, valamint a fejlődő világban kialakuló éhínségek geopolitikai okaival. Így a negyedév során az antropológia, a közgazdaságtan, a biológia, a kémia és a nemzetközi kapcsolatok diszciplínájába is betekintést nyernek diákjaink, miközben közérthető módon, az összefüggéseket megismerve fogadják be az új információkat.


Ezzel segítjük a diákok kritikus gondolkodásának és problémamegoldási készségének fejlődését. A problémákkal, témákkal abban a formában találkoznak, ahogy azok a való életben felmerülnek, együtt fogalmazzák meg a kérdéseket és keresik a válaszokat azokra. Az egyes információelemek megértésén és összeillesztésén keresztül átfogó tudást és gondolkodásmódot építenek.

onkentes hazifeladatok

Emellett a pályaorientáció megalapozására helyezzük a hangsúlyt, hiszen a Sophomore évfolyamos (10. osztályos) diákjaink a fakultációválasztás előtt állnak. Számukra kiemelten fontos, hogy átfogó képet kapjanak az egyes tudományterületekről és azok kapcsolódási pontjairól. A téma alapú oktatás segítséget nyújt abban, hogy a diákok ne csak az iskolai tantárgyak mentén gondolkodjanak a pályaválasztás kapcsán, hanem interdiszciplináris módon, valódi szakmák és szakterületek megismerésével válasszák ki a nekik tetsző irányt.

A tanár szakértői, facilitátori, mentori szerepet tölt be a foglalkozások során, ő adja meg a szakmai hátteret és segíti az órai csapatmunkát. Az órákat a teljes negyedéven keresztül végigkísérő tanár mellett különböző szakterületekről érkező vendégelőadók biztosítják a szakmai hitelességet és sokszínűséget.

A téma alapú oktatás előnyei:

  • Kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztése
  • Tudáselemek integrálása, összekötése
  • Pályaorientáció megalapozása
  • Diákok számára aktív, izgalmas tanulási mód
  • Problémákra és helyzetekre irányuló holisztikus megközelítés kialakítása
  • Csoportos együttműködés a diákok között
  • Különböző források kezelése és értékelése
  • Eredmények bemutatása/prezentálása szóban és írásban
  • Nézőpontok különbözőségének elfogadása és megértése

 

Középiskolásoknak szóló programunkban elmozdulunk a hagyományos, sok esetben idejétmúlt oktatási módszerektől: célunk nem a minél több információ átadása, hanem arra tanítjuk meg diákjainkat, hogyan tudják megtalálni a számukra fontos információkat és megfelelően szelektálni, rendszerezni azokat. Az órákon nem tiltjuk, hanem támogatjuk az infokommunikációs eszközök használatát, tanáraink mentori-facilitátori szerepet töltenek be, a diákok pedig csendes megfigyelő helyett aktív részesei a foglalkozásoknak.

Ha programunk felkeltette érdeklődésed, látogass el következő nyílt napunkra vagy tudj meg többet a felvételi folyamatról!

Cimkék: : pályaorientáció, készségfejlesztés, Sophomore évfolyam, alternatív oktatás, oktatási módszerek

1122 Budapest
Maros utca 12., 3. emelet

Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 12-19 óráig, szombaton 10-17 óráig

M: +36 70 622 0273

E: info@engame.hu

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató