Csatlakozz hozzánk Facebookon  

Freshman évfolyam (2023-ban érettségizőknek)

Az Engame Advanced Secondary School első évfolyama az úgynevezett Freshman év, mely 9. osztályos, 2023-ban érettségiző középiskolás diákoknak szól.

A Freshman évfolyamban a fiatalok életkori sajátosságainak megfelelően elsősorban a készségfejlesztésre és a magabiztos angol nyelvtudás kialakítására helyezzük a hangsúlyt a pályaorientáció első lépései mellett. Mindezt izgalmas, interaktív foglalkozásokon tesszük, melyek során modern oktatási módszerekkel és diákközpontú szemléletmóddal segítjük diákjaink feljődését.

evnyito lufis

 A Freshman évfolyam fő céljai:

Az évfolyam során megalapozzuk azt a készségportfóliót, melyekre a program során és a középiskolás éveket követően - az egyetemen és pályakezdőként - a diákoknak szükségük lesz. A Freshman évben kiemelt figyelmet fordítunk a következő készségek fejlesztésére: prezentáció, kritikus gondolkodás, tanulási stratégiák, vitázás, érveléstechnika, kommunikáció, értő olvasás, íráskészség, kooperáció és csapatmunka.

Az angol nyelvi készségeket a nyelv aktív használatával fejlesztjük, így dinamikusan fejlődik a szóbeli és írásbeli megértés és kifejezőkészség is. Azon diákjaink számára, akik további segítséget igényelnek a nyelvtanulásban a program keretein belül angol nyelvi felzárkóztató órákat kínálunk a tanév folyamán.

A pályaorientáció a Freshman évfolyamban az egyéni érdeklődési körök felmérésén, az iskolai teljesítményre váló reflektáláson és a lehetséges továbbtanulási pályák megismertetésén keresztül a program fontos részét képezi. Ezekkel a területekkel az egyéni mentori fogadóórák és a csoportos foglalkozások során is foglalkozunk.

A program felépítése és fő elfoglaltságok:

A program négy negyedévből áll, szeptember elejétől az iskolai tanév végéig (június elejéig) tart. A program gerincét alkotó heti rendszerességgel - a hétköznap délutáni órákban vagy szombaton - megtartott angol nyelvű interaktív főfoglalkozások mellett több kiegészítő programelemet kínálunk a Freshman évfolyamos diákoknak.

Kötelező programelemek:

 • Heti egy 2,5 órás főfoglalkozás
 • Kreatív házifeladat prezentációk - negyedévente egyszer szerda délután
 • Egyéni mentorálás negyedévente a diák mentorával
 • Projekt workshopok a tervezéstől a kivitelezésig (4. negyedévben)

Fakultatív programelemek:

 • Szakmai kirándulások - fieldtripek - pályaorientáció elősegítéséhez (cégekhez, civil szervezetekhez stb.)
 • Különféle érdeklődések mentén kialakuló önszervező diákklubok (society-k)
 • Évente négy egész napos workshop
 • Kiscsoportos angol felzárkóztató kurzus (kéthetente)

A tanév végére ezeken a területeken fejlődnek diákjaink:

 • Képesek lesznek az angol nyelv magabiztos és természetes használatára szóban és írásban egyaránt
 • Megtanulnak hatékonyan csapatban dolgozni és együttműködni
 • Egyéb készségek mellett elsajátítják a prezentálás és a public speaking alapjait
 • Kialakul náluk az önreflexiós készség és a tudatos önfejlesztésre való törekvés
 • Fejlődnek az értő kritikai véleményformálásban és a saját munkájukkal kapcsolatos visszajelzések kezelésében
 • Az egyéni projektmunka előkészítése és kivitelezése során megtanulják beosztani az idejüket és felelősséget vállalni saját feladataikkal kapcsolatban

 

1122 Budapest
Maros utca 12., 3. emelet

Nyitvatartás: H-P: 12-19 óráig

M: +36 70 622 0273

E: info@engame.hu

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató